ห้องพักรวมเตียงคู่ ห้องน้ำรวม
ห้องพักหญิง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำรวม
ห้องพักรวม พร้อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องส่วนตัว เตียงใหญ่

ติดต่อสอบถาม

062-8322239


เอพลัสโฮโทล


เอพลัสดีลัก